Picture Picture

Röda
Röda (eller rättare blå) druvor odlas på 79% av arealen.
Druvorna avbildas i den ordning som de är listade nedan.

Picture
Picture
Picture Picture
Picture
Picture

Vita
Druvsorter som används till vita viner odlas på  21% av arealen.
Druvorna är avbildade i nedanstående ordning.

Picture
Picture
Picture
Picture