Picture

LÄGET
Canto Perlic är beläget på en 300 meters höjd vid floden Tarns högra sida 6 km nordost om staden Gaillac. Odlingarna ligger på de syd- och sydvästliga sluttningarna, vilket ger gott skydd mot de atlantiska ovädren. Domänen är cirka 15 hektar stor, varav cirka 9 används till vinodling.

Picture
Picture

KLIMAT
Närheten till Atlanten ger fuktiga vårar och vintrar. Men en kraftig influens från Medelhavet ger varma somrar och soliga höstar med mycket värme och mindre nederbörd än i Bordeaux. Canto Perlic med sitt höga läge har ett gynnsamt microklimat. Faktum är att domänen har flest soltimmar i hela appelationen.

JORDMÅN
Huvudsakligen sand och lera, men även grus och lerblandad kalk förekommer.

Picture
Picture